Bezpieczny i przejrzysty sposób na przechowywanie wrażliwych danych.

Zwiększ bezpieczeństwo swojej firmy

– zarządzaj i przechowuj wrażliwe dane we właściwy sposób.

SecPass

SecPass to narzędzie dostępne przez przeglądarkę internetową – z możliwością ograniczenia dostępności do sieci wewnętrznej. Podstawowym zadaniem narzędzia jest przechowywanie wrażliwych danych typu hasła, klucze kryptograficzne, dane dostępowe, dane kontaktowe oraz pliki. Dane mogą być udostępniane współpracownikom w strukturze projektów oraz szybko wyszukiwane. Znaczącą zaletą systemu jest bezpieczeństwo danych, które są przechowywane wyłącznie w zaszyfrowanej postaci.

bezpieczne przechowywanie haseł

Ryzyko

Przechowywanie i udostępnianie danych takich jak hasła generuje spore problemy. Przesyłanie ich mailem, poprzez komunikatory, dyktowanie na głos lub zapisywanie na kartkach stwarza znaczne ryzyko przechwycenia danych dostępowych, co może narazić firmę/organizację na znaczne straty finansowe i wizerunkowe.

Kolejnym zagadnieniem zwiększającym ryzyko wycieku danych jest używanie takich samych haseł w różnych systemach lub też korzystanie z haseł słabych, łatwych do odgadnięcia. Rozwiązaniem na powyższe problemy jest SecPass – narzędzie pozwalające na bezpieczne przechowywanie i współdzielenie wrażliwych danych.

SecPass zapewnia możliwość przechowywania, wyszukiwania i współdzielenia danych takich jak: hasła, dane dostępowe, klucze kryptograficzne wewnątrz firmy.

Już wkrótce...

możliwość sprawdzenia demo systemu!

kontrola dostępu

Przejrzysty system kontroli dostępów zapewni dostęp do danych jedynie dla autoryzowanych osób.

szyfrowanie danych

Informacje przechowywane wewnątrz narzędzia są w 100% szyfrowane. Odszyfrowanie odbywa się jedynie podczas wyświetlenia żądanej informacji przez uprawnioną do tego osobę.

mechanizm wyszukiwania

Zaawansowany mechanizm wyszukiwania pozwala na szybkie uzyskanie dostępu do wybranych informacji.

integracja z systemami firmowymi

Możliwość integracji z firmowymi systemami kontroli dostępów (np. LDAP, AD), powoduje, że nie ma konieczności tworzenia i generowania kolejnych danych dla użytkowników.

dodatkowa ochrona

Dostęp do systemu może być dodatkowo chroniony za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Zeskanowanie kodu QR wyświetlanego w procesie logowania i podpisanie go kluczami kryptograficznymi zapisanymi na urządzeniu mobilnym pozwala na dodatkową kontrolę dostępu do wrażliwych danych.

instalacja

Możliwość instalacji wewnątrz firmy lub skorzystania z serwisu utrzymywanego przez firmę IDENTT.

Napisz do nas!

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza.

Formularz kontaktowy

2 + 15 =