Rozpoznawanie twarzy

analiza cech, identyfikacja osób, weryfikacja zgodności z dokumentem tożsamości

identyfikacja osób

Identyfikacja osób na podstawie obrazu z kamery przemysłowej

System analizuje obraz z kamer CCTV zamontowanych przed wejściem do budynku lub do poszczególnych stref bezpieczeństwa. Identyfikuje osoby zbliżające się do przejścia na podstawie zdjęć twarzy, porównywanych z Bazą Osób.

 

Identyfikowanie osób znajdujących się w monitorowanym obszarze

Rozwiązanie przewiduje możliwość otrzymywania bieżącej informacji o osobach przebywających w wybranym obszarze oraz śledzenia ich ścieżek poruszania się. Po wyświetleniu mapy danej strefy, zostanie pokazana lista osób przebywających tam oraz ich lokalizacja. W przypadku przebywania w strefie osoby bez odpowiednich uprawnień, zostanie zgłoszone powiadomienie ostrzegawcze dla pracowników Ochrony Bloku.

lokalizacja osób
rozpoznawanie twarzy

System rejestracji online oparty o analizę wizerunku osoby

Użytkownik dołącza zdjęcie swojej twarzy do formularza rejestracyjnego. Fotografia może zostać zrobiona w czasie rzeczywistym przy pomocy kamery internetowej lub dostarczona w formie pliku graficznego. Przy wejściu do budynku system automatycznie wykrywa twarz użytkownika i porównuje ją z bazą danych osób zarejestrowanych. Do recepcji zostaje wysłany komunikat o przybyciu konkretnej osoby oraz dane z formularza rejestracyjnego.


Weryfikacja zgodności wizerunku osoby oraz przedstawianego dokumentu tożsamości

System porównuje twarz użytkownika z fotografią umieszczoną na dokumencie tożsamości. Na podstawie wbudowanego algorytmu ocenia stopień prawdopodobieństwa, że dana osoba jest tą, za którą się podaje. Istnieje także możliwość porównania dwóch dokumentów ze sobą. Obraz do porównania może być dostarczony na wiele sposobów, w zależności od potrzeb (kamera, aparat, urządzenie mobilne, skaner, plik graficzny).

rozpoznawanie twarzy