Facelab

jest systemem umożliwiającym weryfikację osób na podstawie zdjęcia ich twarzy. Jest odporny (mało wrażliwy) na zmiany w wyglądzie osób (np. modyfikację fryzury, zapuszczenie brody czy też ubranie okularów) oraz zmiany wynikłe ze starzenia się. Facelab jest oparty na głębokich sieciach neuronowych (ang. deep learning), będąc tym samym rozwiązaniem wykorzystującym najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji.

 

Facelab wykorzystuje konwolucyjne sieci neuronowe (ang. convolutional neural network) w celu ekstrakcji cech z każdej analizowanej twarzy. Do porównania dwóch twarzy wykorzystywane są właśnie wyekstrahowane cechy. Aby to osiągnąć stworzona została kolejna sieć neuronowa, będąca syjamską siecią neuronową (ang. siamese neural network). Sieć ta przyjmuje cechy dwóch twarzy i decyduje czy pochodzą od tej samej osoby czy nie.

Dzięki ekstrakcji cech, Facelab jest w stanie dopasować zdjęcie twarzy osoby do wcześniej zdefiniowanej bazy danych zdjęć osób a tym samym jest w stanie zidentyfikować osobę będącą na zdjęciu.

System został zaprojektowany w taki sposób, żeby był niewrażliwy na zakłócenia w postaci zmian oświetlenia, skali, ostrości, barwy czy kąta pod jakim obserwowana jest twarz, dzięki czemu osiąga tak bardzo dużą skuteczność w weryfikacji twarzy.

Przykładowe scenariusze użycia narzędzia

Potwierdzenie tożsamości Klienta

W procesie  weryfikacji tożsamości Klienta jest możliwe sprawdzenie, czy osoba prezentująca dokument jest właścicielem dokumentu.  W poniższym przykładzie porównane są cechy twarzy ze zdjęcia z dokumentu (po lewej) i zdjęcia zrobionego kamerą internetową. Stopień podobieństwa dwóch zdjęć określony w tym przypadku to 98%. 

Wykrycie korzystania z tego samego wizerunku na różnych dokumentach 

System porównuje zdjęcie Klienta z każdego procesu ze wszystkimi wcześniejszymi dostępnymi w ramach instancji i bada, czy nie dokonano weryfikacji tożsamości na dokumencie zawierającym różne dane ale ten sam lub podobny wizerunek. Dzięki temu możliwe jest wykrycie prób oszustw przy użyciu seryjnie produkowanych fałszywych dokumentów, z wykorzystaniem zdjęcia tej samej osoby.

Identyfikacja osób wchodzących do chronionego obszaru

Narzędzie może zostać wykorzystane do automatycznej weryfikacji odwiedzających i stanowić wsparcie dla pracownika recepcji. Wchodzący może dokonać wczytania swojego dokumentu tożsamości korzystając ze specjalnie przygotowanego stanowiska. Jest prowadzony krok po kroku przez poszczególne etapy weryfikacji. System pobiera wizerunek osoby przekazany z kamery i porównuje go ze zdjęciem na dokumencie. Możliwa jest także ocena wiarygodności dokumentu (wymagana integracja z idenTT Verification System). W chwili podejścia do recepcji jej dane znajdują się już w systemie.

Możliwe jest m.in.:

  • Zapisywanie informacji na temat osób wchodzących i wychodzących
  • Przesyłanie danych osoby wchodzącej do pracownika recepcji
  • Powiadomienie ochrony budynku o próbie wejścia osoby nieposiadającej odpowiednich uprawnień
  • integracja systemu z czytnikami identyfikatorów – weryfikacja czy osoba uwierzytelniająca się identyfikatorem jest jego rzeczywistym właścicielem

Wykrywanie żywotności

W rozwiązaniu jest dostępna funkcjonalność umożliwiająca stwierdzenie, czy przed kamerą jest prezentowana rzeczywista twarz osoby. W chwili obecnej rozwiązanie opiera się na zapytaniu Klienta o wykonanie w określonej sekwencji pewnych gestów (ruchy głową we wskazanym kierunku oraz mrugnięcie) i zweryfikowaniu poprawności wykonania zadania.

Zapraszamy na stronę facelab.io, gdzie jest dostępna wersja demo rozwiązania.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu