Bezpieczeństwo IT

Jednym z kluczowych obszarów działalności każdej firmy jest bezpieczeństwo informacji. Wspieramy firmy w tym zakresie, wykonując profesjonalne usługi w obszarach wymienionych poniżej. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Przykładowe obszary działania

 

Opracowywanie procedur oraz analiz:

 • dopuszczenie aplikacji do użytku,
 • reagowanie na incydenty bezpieczeństwa,
 • dostępy w systemach informatycznych,
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
 • przeprowadzanie analizy oraz zaproponowania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT.

Ochrona przed wyciekiem danych

 • rekomendacja i wdrożenie narzędzi monitorujących pracę na poszczególnych urządzeniach
 • wdrożenie procedur i rozwiązań chroniących przed nieuprawnionym wynoszeniem danych z firmy

Konsultacje

 • możliwość skorzystania z konsultacji w zakresie cyberbezpieczeństwa

Monitoring sieci:

 • wsparcie w monitorowaniu / analizie ruchu w sieci – analiza i wnioskowanie o potencjalnym zagrożeniu na podstawie logów ruchu sieciowego,
 • przygotowanie automatycznych rozwiązań opartych o machine learning w zakresie wykrywania anomalii oraz potencjalnych zagrożeń w ruchu sieciowym,

Przeprowadzanie pentestów oraz audytów aplikacji firmowych

 • (testy whitebox, blackbox), monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji,

Szkolenia:

 • przeprowadzenie cyklu szkoleń pracowników firmy z wybranych zagadnień bezpieczeństwa komputerowego. Tematy szkoleń to m.in (zakres tematów do ustalenia z Państwem):
  • socjotechniki
  • ochrona prywatności podczas korzystania z portali społecznościowe i komunikatorów
  • hasła dostępu – zasady bezpieczeństwa i wygoda użytkowania
  • phishing – rozpoznawanie zagrożeń
  • bezpieczeństwo aplikacji mobilnych
  • wyłudzanie płatności
  • ataki spersonalizowane – zagrożenia, ryzyka,
  • sieci wifi
  • bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii podczas pracy,
  • ochrona informacji przedsiębiorstwa
  • GDPR/RODO – wpływ na użytkownika
  • profilowanie użytkownika – czym jest i jakie ma konsekwencje
  • anonimowość w internecie

Koordynacja działań oraz wsparcie prawne:

 • koordynacja działań i wsparcie w procesie kontaktu z organami ścigania w przypadku rozpoznanych prób oszustw finansowych,
 • wsparcie prawne, w zakresie oceny systemu informatycznego pod kątem zgodności z przepisami, szczególnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • konsultacje dla administratorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji w zakresie obowiązków prawnych i organizacyjnych.
 • opracowywanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, udzielanie porad na temat sposobu ich dokumentowania.
 • konsultacje dla administratorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji w zakresie obowiązków prawnych i organizacyjnych.

Obsługa zgłoszeń podejrzanych wiadomości email oraz potencjalnych zagrożeń:

 • weryfikacja wiadomości podejrzanych
 • wsparcie w realizacji procedur bezpieczeństwa w przypadku stwierdzenia zagrożenia (m.in. zgubienie/kradzież telefonu/komputera osobistego, zaszyfrowanie danych z powodu udanego ataku typu ransomware),
 • sprawdzanie czy dana wiadomość stanowi zagrożenie,

Tematyka związana z zakresem  RODO

 • dostosowanie systemów przetwarzających dane personalne w firmie do wymogów GDPR/RODO – w porozumieniu z prawnikami,
 • przygotowanie, aktualizacja i utrzymanie polityki zarządzania danymi osobowymi (dokument wymagany przez RODO),
 • przygotowanie rejestru czynności przetwarzania,
 • procedury współpracy z firmami, którym firma  powierza przetwarzanie danych osobowych,
 • instrukcja zawierająca informacje o klauzulach dotyczących przetwarzania danych jakie powinny być stosowane w umowach zawieranych z firmami przetwarzającymi dane osobowe,
 • przygotowanie opisów dotyczących DPIA wraz z procedurami,
 • przygotowanie instrukcji zawierającej wymagane informacje pojawiające się na stronach internetowych wymagane przez RODO,
 • przygotowanie procedur pod kątem RODO dotyczących wykorzystywania kamer CCTV do celów bezpieczeństwa fizycznego wraz  z analizą DPIA,
 • przygotowanie procedur pod kątem RODO dotyczących zakresu działania HR wraz  z analizą DPIA

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu